Formularz reklamacji dla części dedykowanych

DRUK REKLAMACYJNY FH JAMBOR

 

Sporządzono w dniu:....................

Imię i nazwisko reklamującego:.........................

Telefon kontaktowy:..............

Nazwa/symbol reklamowanej części :..............

Data zakupu części:............Dowód zakupu : paragon/FV nr.

Marka pojazdu:………………..Model:…………….Rok Produkcji:…………………...

Pojemność cm:…………………. Vin :…………………………………………………...

Przebieg w dniu montażu:........

 

Przebieg w dniu demontażu: ….......

 

Data montażu oraz nazwa warsztatu montującego reklamowaną częśc :

 

...................................................................

Data demontażu oraz nazwa warsztatu demontującego część :

 

...................................................................

Data swietrdzenia wady oraz osoba stwierdzająca wadę części :

 

...................................................................

Opis wady części :

 

...................................................................

W przypadku reklamacji uszczelki głowicy podać kolejność oraz siłę dokręcenia śrub.

 

W przypadku reklamacji amortyzatorów wymagany jest aktualny wydruk sprawnośći sporządzony przez wyspecjalizowaną stację diagnostyczną .

 

Żądanie reklamującego :

 

.......................................

W przypadku domagania śię zwrotu kosztów poniesionych wskutek wady części proszę przedstawić : szacunkowy koszt naprawy........... , rachunki , zdjęcia ,(jeśli uszkodzeniu uległy części karoseryjne bądż części podwozia )

 

Uzgodniony termin zakończenia postępownaia reklamacyjnego :

......................

W przypadku przedłużenia się okresu postępowania reklamacyjnego klient zostanie poinformowany telefonicznie bądz w formie pisemnej .

Warunkiem przyjęcia części do reklamacji jest wypełnienie całego druku reklamacyjnego oraz dokument zakupu.

 

Podpis reklamującego : Podpis sprzedawcy:

 

..................................... …..............................